Cirkuliranje je festival koji promoviše region i gradove Banata i njihova kulturološka obeležja kao sintezu prošlosti i njihove aktuelnosti u sadašnjici.

Cirkuliranje predstavlja interkulturalni i transdisciplinarni projekat koji ima preko 30 partnera u realizaciji projekta, poput udruženja građana, javnih i privatnih preduzeća, Regionalni centar za talente Mihajlo Pupin iz Pančeva i Regionalni centar za talente Dušan Vasiljev iz Kikinde, kao i širu podršku javnosti.

Povezuje se celokupan region istorijskog Banata kroz saradnju obrazovnih institucija, institucija kulture, umetničke zajednice, društvenih institucija, društveno odgovornih privrednih subjekata, društvenih aktivista, naučnih radnika i drugih subjekata fizičkih i pravnih, trenutno u 5 gradova istorijskog Banata – Vršcu, Pančevu, Kikindi, Zrenjaninu i Temišvaru, a sa planom za dalje lokacijsko širenje.

Ideja projekta je da se preplitanjem besplatnih umetničkih, sportskih i zabavnih programa stvori nova i sveža kulturna dimenzija Vršca tokom celodnevnih i noćnih programa namenjenih široj publici. Deo tog celokupnog koncepta se razvija i unapređuje u ostalim gradovima Banata koji su deo festivala Cirkuliranje.

Istorijat događaja

Jun 2016.
Organizovano prvo Cirkuliranje u Vršcu
Jun 2017.
Cirkuliranje postaje trodnevni festival
Oktobar 2017.
Organizovano prvo Cirkuliranje u Pančevu
Decembar 2017.
Pokrenuta kampanja "Banat - Evropski centar kulture - u susret 2021."
Mart 2018.
Organizovano prvo Cirkuliranje u Kikindi
Oktobar 2018.
Prvo Cirkuliranje u Temišvaru, festival dobija međunarodni karakter, ustanovljena nagrada "Mladi Heroj"
Jun 2019.
Međunarodni projekat "Geister" u Holandiji
Decembar 2019.
Organizovano 10. po redu Cirkuliranje

10

Cirkuliranja
organizovano

30

jedinstvenih
događaja

300

učesnica i
učesnika

500

umetničkih radova
izloženo