Skip to main content

O izazovuPupinov Izazov

PROJEKAT PUPINOV IZAZOV

Nosilac projekta:

Cirkuliranje – regionalan savez udruženja civilnog društva, sa sedištem u Vršcu (u daljem tekstu Cirkuliranje).

Oblast realizacije projekta:

Informaciono komunikacione tehnologije IKT/ICT, edukacija, kultura i privreda

Partneri:

 • Regionalni Centar za talente “Mihajlo Pupin” (u daljem tekstu Centar) je partner projekta
 • Srednje škole sa teritorije Banata i Grada Beograda (na primer Matematička Gimnazija)
 • Fakultet Organizacionih Nauka iz Beograda (FON), drugi fakulteti u procesu ugovaranja

Potencijalni partneri/sponzori:

 • Svi koji se opredele da uključe svoje resurse (tehničke, ljudske i finansijske) u realizaciju projekta će biti partneri projekta, gde se odnos ugovorno reguliše.
 • Sponzori su svi subjekti koji bi podržali projekat bez ulaženja u partnerski odnos, kao društveni koristan doprinos.

Ciljne grupe – korisnici projekta:

 • Učenici osnovnih i srednjih škola
 • Fakulteti i studenti
 • Kompanije u IKT/ICT sektoru

Sažetak

Pupinov Izazov predstavlja platformu koja se sastoji od više radionica i finalnih takmičenja u IKT/ICT oblasti. Učestvuju učenici srednjih škola. Aktivno su uključeni predmetni profesori iz  škola koje su partneri projekta, poput Matematičke gimnazije i fakulteta poput FON-a, a biće ih još.

Cilj je unapređenje informacionog ekosistema, unapređenje regiona u kulturološkom i poslovnom smislu i stvaranje boljih šansi za uspeh mladih ljudi.

Pupinov Izazov je jedan kompleksan projekat, koji je u prethodna dva ciklusa potvrdio ispravnost razmišljanja i realnost postavljenih planova razvoj.

Ovaj projekat kao takav je odlična platforma koja privlači sponzore i omogućuje više opcija finansiranja.

Šta je Pupinov izazov?

Pupinov Izazov predstavlja specijalizovani projekat – mehanizam (engl. SPV – special purpose vehicle) koji treba da javnosti predstavi sebi svojstven odgovor na tzv. trostruki helix – efikasan spoj obrazovanja, institucija/društvenog okvira i poslovnog okruženja. Cirkuliranje je koordinator i odgovorno za ovaj projekat.

Jedan od osnovnih ciljeva projekata je da na inovativan način doprinesemo povećanju baze kompetentnih mladih ljudi u IT industriji, koji sada već počinju akutno da nedostaju. Procena je da imamo minimum 6,000 nepopunjenih radnih mesta godišnje u IKT/ICT sektoru u Republici Srbiji.

Pupinov izazov je projekat koji okuplja širok krug partnerskih organizacija (naučno-obrazovnih institucija i IT kompanija) u regionima Srbije i Rumunije koje pružaju edukaciju i usavršavanje u IKT/ICT oblasti talentovanim i motivisanim studentima i učenicima. Cilj partnerskih organizacija Pupinovog izazova je da se pruži talentovanim učenicima i studentima trening, mentorstvo, opremu i potvrdu (sertifikat) njihovog znanja i učešća o temi koja je odabrana u određenom ciklusu Pupinovog izazova.

Logičan korak i kao jedan od ciljeva je formiranje regionalnog IKT/ICT klastera, koji bi u saradnji sa postojećim klasterom u Temišvaru uspostavio nove konekcije i dao novi pristup u regionalnom povezivanju. To bi rezultiralo povećanjem investicija i privredne aktivnosti u IKT/ICT sektoru i razvoju informacionog ekosistema regiona. Podrška postoji od IKT/ICT scene u Rumuniji, obrazovnog sistema i Timiš Okruga. Grad Pančevo i Vršac podržavaju Pupinov Izazov.

Deo procesa formiranja regionalnog klastera je  stvaranje kapaciteta i brenda Pupinovog Izazova  tokom kojeg se formira i  „mehanizam“ saradnje koji će dovesti do stvaranja funkcionalnog klastera. U okviru projekta je uspostavljena saradnja sa srednjim i osnovnim školama, HUB-ovima, fakultetima, razvojnim agencijama i kompanijama u IKT sektoru. Ova saradnja se konstanto širi i unapređuje.

Pupinov Izazov je upravo i dizajniran da bude i postane jedan od pokretača regionalne saradnje. U trenutnom ciklusu projekta finalna aktivnost je Hakaton na kome učenici prikazuju stečena znanja što je  samo deo većeg obima posla koji je predviđen. Plan je da projekat kasnije obuhvati studente, osobe koje hoće prekvalifikaciju, kao i sve koji su motivisani da nauče nove stvari, što bi doprinelo ostvarivanju nekih od specifičnih ciljeva projekta kao što je razvoj efikasnog sistema dualnog obrazovanja.

Nosilac projekta je CIRKULIRANJE, koja sa partnerima projekta, poput prepoznatljivog Centra, Matematičke Gimnazije, FON-a i drugih sa dobrim praksama rada u njima, a potpomognut stručnim ekspertima, internim resursima i dosta entuzijazma nastoji da ovaj sistem napravi održivim.

METODOLOGIJA, PLANOVI I PREDLOZI

Uočeni problemi:

 1. manjak stručnjaka u IKT oblasti
 2. inertnost obrazovnog sistema – ne može da prati brze promene u IKT oblasti
 3. nedovoljna saradnja između škola i IKT kompanija
 4. nedovoljna povezanost obrazovnih institucija Rumunija-Srbija

Koraci u rešavanju uočenih problema:

 1. omogućiti mladima zapošljavanje u IKT oblasti
 2. kreirati inovativne sadržaje koji mogu da pomognu u pronalaženju posla
 3. omogućiti pristup obrazovanju iz IKT oblasti

Naše rešenje:

IKT oblast se ekstremno brzo razvija. Obrazovni sistemi, naročito na nivou srednjoškolskog obrazovanja, nisu u mogućnosti da prate tako brze promene. Zbog toga nedostaju stručnjaci za rad u IKT oblasti. Većina učenika i nastavnika nema uvid u procese rada unutar IKT kompanija. Takođe IKT kompanije ne poznaju sistem obrazovanja i probleme unutar njega. Informisanost učenika u mogućnostima daljeg usavršavanja u IKT oblasti je nedovoljna.

Očigledno je potrebno povezati sve navedene subjekte (učenike, nastavnike, fakultete, IKT kompanije).

Zbog toga je u Srbiji kreirana platforma “Pupinov izazov” koja povezuje sve navedene subjekte. Platformu podržavaju IKT kompanije, škole i NVO.

Osnovni cilj “Pupinovog izazova”:

Poboljšati mogućnost zapošljavanja i kvalitet obrazovanja iz IKT oblasti povezivanjem IKT industrije, srednjih škola i fakulteta.

Koraci tokom “Pupinovog izazova”:

 1. Povezivanje IKT kompanija, fakulteta i škola
 2. Osmišljavanje sadržaja primerenih učenicima iz oblasti rada zainteresovanih IKT kompanija
 3. Kreiranje više radionica u kojima nastavnici i stručnjaci prezentuju i obučavaju učenike
 4. Po završetku ciklusa radionica organizovanje takmičenja (hakatona)
 5. Organizovanje javnih prezentacija učeničkih radova i informisanje šire zajednice o učeničkim postignućima

Očekivani ishodi “Pupinovog izazova”:

 1. bolja informisanost učenika o mogućnostima zapošljavanja u IKT industriji
 2. bolja informisanost o mogućnostima studija povezanih sa IKT industrijom
 3. sticanje specifičnih veština i znanja iz IKT oblasti
 4. razvijanje kod učenika digitalne, STEM i preduzetničke kompetencije iz Evropskog okvira ključnih kompetencija za celoživotno učenje (Key competences for lifelong learning)
 5. povezivanje škola iz Rumunije i Srbije
 6. povezivanje IKT firmi iz Rumunije i Srbije
 7. stvaranje mreže zainteresovanih pojedinaca i institucija iz Rumunije i Srbije
 8. osnaživanje StartUp ideja

Ostvarenost ishoda bi se proveravala tokom samog ciklusa “Pupinovog izazova” i po završetku ciklusa.

Plan realizacije:

 • Povezivanje zainteresovanih subjekata iz Rumunije i Srbije (škole, fakulteti, IKT firme, NVO, zainteresovani pojednici). Organizovanje sastanaka i međusobnih poseta.
 • Informisanje šire javnosti kroz medije o idejama i planovima “Pupinovog izazova”.
 • Poseta Smotri radova članova PFE sekcije Matematičke gimnazije iz Beograda
 • Nastavnici iz srednjih škola, profesori sa fakulteta i stručnjaci iz IKT industrije osmišljavaju seriju radionica za učenike srednjih škola (primer Endava).
 • Nabavka potrebnih resursa za radionice (računari, specifični hardver, softverski paketi, kompetentni predavači, adekvatan prostor, multimedijalna sredstva… ).
 • Realizacija radionica uz mogućnost onlajn praćenja.
 • Organizovanje međusobnih poseta nastavnika i učenika iz Rumunije i Srbije koji su uključeni u projekat.
 • Organizovanje nacionalnog takmičenja (hakatona)
 • Organizovanje regionalnog takmičenja (hakatona) učestvuju po tri prvoplasirane ekipe iz Rumunije i Srbije
 • Posete javnim prezentacijama učeničkih radova u Rumuniji i Srbiji

KRATAK ISTORIJAT I PLAN RADA PROJEKTA

I Pupinov Izazov 2022.

Kada smo počeli projekat (2021.), kontaktirali smo nekih 10tak škola, na kraju je bilo 6 timova iz 6 škola, od toga 4 koje su se takmičile. Ukupno je bilo 19toro učesnika finala. Tema koja se obrađivala je bila rad sa Arduino setom i kreiranje funkcionalnog džojstika. U finalu su bila prezentovana 4 praktična rada sa Arduino setovima, a u pobedničkom i upotreba Raspberry Pi i povezivanje uređaja. Finale je bilo u martu 2022. godine, više o tome možete pročitati ovde.

II Pupinov Izazov 2022.

Kontaktirano je preko 20tak škola (Matematička gimnazija, gimnazije iz Pančeva i Vršca, Elektrotehnička iz Pančeva, Beograda i Vršca, Mašinska iz Pančeva, srednje škole sa teritorije Grada Beograda, Zrenjanina, Sente i druge) i vidljivost Pupinovog Izazova se podigla na viši nivo. Takođe, kontaktiran je Univerzitet Politehnika iz Temišvara i srednje škole tamo. Očekujemo uskoro i njihovo prisustvo.

Aktivnosti su počele u septembru sa temom “Uvod u Processing” u modu za Javu, a na kasnijim radionicama i u finalu Processing u modu za Android i Raspberry Pi. Do finala u decembru mesecu je učestvovalo oko 30tak učesnika iz preko 10 srednjih škola.

Uključenje partnera, poput kompanije Endava je doprinelo podizanju kvaliteta radionica i unapređenje metodologije. 

Plan za period 2023. – 2025.

Uspostavljanje šire baze srednjih škola – oko 30tak, čiji će đaci biti učesnici projekta i sa kojima će se uspostaviti kvalitetna saradnja.

Uspostavljanje 3 grupe učesnika –  II, III i IV razred. Najbitniji rad se uspostavlja sa đacima u III razredu srednjih škola/gimnazija jer sa 2 učešća na takmičenju zaokružuju celo znanje i spremni su za dalji nastavak školovanja u ICT oblasti kao i za moguć samostalan rad.

Uspostavljanje saradnje sa fakultetima i stvaranje regionalnog zajedničkog hakatona koji bi bio podržan sa srpske i rumunske strane i podigao akademsku i privrednu saradnju na viši nivo.

Uspostavljanje saradnje sa osnovnim školama – do 10tak, sa 3 grupe – VI, VII i VIII razred.

Proširivanje aktivnosti, poput Smotre u Matematičkoj Gimnaziji. Plan je da u okviru jednog ciklusa Pupinovog izazova budu dva fokusna takmičenja, jedno u decembru a drugo u martu. Da se poveća broj radionica i broj gradova u kojima će se one organizovati. Pokretanje letnjih specijalizovanih škola za đake i studente. Stvaranje on-line platforme za rad sa učesnicima Pupinovog Izazova.

U saradnji sa školama (osnovne i srednje) i fakultetima planirano je da ukupan broj učesnika godišnje po ciklusu bude preko 500.

Sve gorepomenute aktivnosti planiramo da realizujemo sa partnerima i sponzorima u Srbiji i Rumuniji.

Trenutne aktivnosti

 • Trenutan plan aktivnosti je traženja donatora i sponzora za aktivnosti ovog projekta za trenutni ciklus u 2023. godini i za period do 2025. Stvaranje više modela finansiranja i održivosti projekta.
 • Plan za povećanje broja aktivnosti na 2 finalna događaja sa minimum po 3 radionice +2 (svako finale ima i radionicu) i pokretanje letnjih škola/kampova programiranja, elektronike i primenjene fizike.
 • Nastavak rada na širenju mreže partnera i daljeg unapređenja metodologije rada.