Skip to main content

Politika privatnosti

Uvod

Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrebiti vaše privatne informacije.

Nećemo predati vaše podatke za kontakt trećim licima, sem ukoliko se to od nas bude zahtevalo zakonom.

Nećemo vam nikada slati e-mailove za koje se niste samovoljno prijavili, sem u slučaju veoma važnih obaveštenja o promenama.

Pobrinućemo se da se uvek možete brzo i jednostavno odjaviti u slučaju da više ne želite da primate e-mailove sa našeg sajta.

Zaštita podataka o ličnosti i politika privatnosti

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika sajtova naših proizvoda je od najvećeg značaja za našu kompnije. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa Savezom udruženja CIRKULIRANJE usklađene sa zakonima Evropske unije (Direktiva EU 95/46/EC, 2002/58/EC and Treaty Conventions(Ugovorne konvencije) ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189), kao i zakonima koji važe u svakoj od država istočne i centralne Evrope. Ova politika privatnosti reguliše postupanje sa informacijama koje od vas prikupljamo kada posetite ovaj web sajt.

Sakupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju vaš identitet, npr. vaše ime i prezime, adresa ili e-mail. Saveza udruženja CIRKULIRANJE ne prikuplja podatke o ličnosti bez vaše dozvole tj. ukoliko vi niste voljni da nam ih date npr. kada poručujete proizvod ili se prijavljujete za newsletter.

Upotreba i tajnost ličnih podataka

Savez udruženja CIRKULIRANJE će vaše lične podatke koristiti isključivo u svrhe tehničke administracije web sajta, kako bi vam dala pristup posebnim informacijama ili za komunikaciju sa vama. Saveza udruženja CIRKULIRANJE neće prodati podatke koje poseduje trećim licima, niti na tržištu. Zaposleni u Saveza udruženja CIRKULIRANJE su obavezni da poštuju poverljivost vaših podataka i vezani su ugovorom o poverljivosti podataka (Confidential disclosure agreement – CDA)

Bezbednost

Kompanija Savez udruženja CIRKULIRANJE preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala vaše lične podatke. Ti podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmena/falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

Pravo na informaciju

Ukoliko imate ikakvih pitanja koje se tiču politike zaštite vaše privatnosti ili toga kako se postupa sa vašim privatnim podacima, molimo vas da kontaktirate našeg predstavnika za politiku privatnosti putem e-mail adrese: office@cirkuliranje.com

Po prijemu vašeg zahteva, najbrže moguće ćemo vas obavestiti.

Obaveštavanje o promenama

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti navedena u ovom pravilniku, na početnoj stranici i svakom drugom mestu koje smatramo odgovarajućim.

Poslednje ažurirano: 01.03.2021.