Cirkuliranje 2020-2021

Opis festivala

PDF

Prolećno Cirkuliranje – Opis

PDF

Opis projekta: CIRKULIRANJE 2020. “BANAT – EVROPSKI CENTAR KULTURE – u susret 2021”

PDF

Opis projekta: Cirkuliranje 2020 – “Korak dalje”

PDF

Ugovor: Humanitarni kamp

PDF

Cirkuliranje 2019

Opis festivala

PDF

Program festivala

PDF

Zimsko Cirkuliranje – Press

PDF

Zimsko Cirkuliranje – Program

PDF

Cirkuliranje 2018

Program festivala

PDF

Saopštenje za javnost

PDF

Zimsko Cirkuliranje – Press

PDF

Cirkuliranje 2017

Program festivala

PDF

Saopštenje za javnost

PDF

Zimsko Cirkuliranje – Program

PDF

Cirkuliranje 2016

Press

PDF

Zahvalnica

PDF