Skip to main content
Certificate
Pupinov Izazov za sezonu 2023./2024. izdaje

SERTIFIKAT/POTVRDU

Informacije o sertifikatu/potvrdi o učešću

U ciklusu/sezone 2023./2024. Pupinovog Izazova, metodološki se obrađivalo:

  • Dizajn i implementacija rešenja zasnovanih na Arduino platformi
  • Grafičko predstavljanje rešenja u Processing okruženju
  • Korišćenje ultrazvučnih senzora i servo motora

Nastup je bio timski u timovima od po dva takmičara u finalu takmičenja. Rezultati za sezonu 2023./2024.

Napomene:

  • Jedan ciklus Pupinovog Izazova se sastoji iz više radionica i finalne provere znanja u takmičarskom okruženju u formi hakatona.
  • Oblast u kojoj se realizuju aktivnosti je primenjena fizika i elektronika, i njihova digitalizacija koristeći savremene programske jezike poput JAVA i C++, alate, platforme i softvere (ChatGPT AI, GitHub, TinkerCad), kao korišćenje i upotreba odgovarajućih elektronskih komponenti.
  • Svaki zadatak predstavlja formu izazova koji dovodi do praktičnog i upotrebljivog rešenja na kraju.

Radionice koje prethode finalu su u svrsi bolje pripreme takmičara da ostvari jedan od ciljeva finalnog takmičenja i dođe do sopstvene finalne verzije projekta u skladu sa datim smernicama u vidu zadataka/izazova.

Dodatne napomene:

  • Preduslov za izdavanje sertifikata je učešće na finalu takmičenja.
  • Potvrda o učešću se izdaje za prisustvo i rad na većini radionica, kao i za učešće u finalu.
  • Sertifikat se izdaje za izuzetan uspeh na takmičenju, za učesnike koji pored osnovnih izazova/zadataka, imaju uspešno urađene i zadatke iz finalne faze takmičenja.
  • Moguće je nastupati i samostalno u finalu, ukoliko se iscrpe sve mogućnosti.

Sertifikat je izdat sa datumom finala takmičenja

za društvenu inicijativu i takmičenje
Pupinov Izazov
sertifikat izdaje
Savez udruženja Cirkuliranje – Koordinator

Certificate