Reč koja najbolje opisuje organizaciju CirKuliranja jeste – dokaz.

2016 stvorili smo Cirkuliranje za samo mesec dana i dokazali šta je moguće kreirati uz minimalne resurse i mnogo dobre volje. Nastavljamo istim tempom u 2018 i 2019. godini.

Vladislav Petković

Osnivač Festivala

Jovana Božić

Culture Coordinator

Kristijan Petku

Music and Stage Management

Stefan Nikolić

Humanitarian Coordinator

Dorian Čoban

Web & Digital

Tamara Gočmanac

Social Media Expert

Dejan Simonovski

Art & Development Coordinator

Miloš Milićević

Finance & Development Coordinator

Bogdan Đorić

Art Colony Coordinator